Rok w ogrodzie

Ewa Kosowicz - Nelke sprowadziła się do Chwałkowa Kościelnego w latach 80 - tych. Z miłości do przyrody postanowiła założyć ogród, który nie jest zwykłym ogrodem przydomowym. Jego powierzchnia zajmuje ponad 3400m2 i składają się na niego pokoje z czterech pór roku. Większość prac pani Ewa wykonuje wspólnie z mężem. Całą wiedzę dotyczącą uprawy czy posadzonych gatunków roślin czerpie z książek, czasopism i podróży. Poza ogrodem pani Ewa ma jeszcze jedno wielkie marzenie - chce założyć fundację, która będzie zbierała pieniądze na stypendia dla pielęgniarek. Ma nadzieję, że właściciele pięknych ogrodów otworzą je przed zwiedzającymi i w ten sposób będą zbierane datki zasilające fundację.