Rok w ogrodzie

Miejsce, w którym obecnie znajduje się ogród, sąsiaduje z domem rodzinnym pana Jacka Lisowskiego z Podkonic. Przez wiele lat posesja była zaniedbana. Budynki niszczały, podwórko zarastało chaszczami, siedlisko ulegało coraz więks