Rok w ogrodzie

Ogród pani Moniki Król zaczął powstawać w momencie, kiedy rodzina, sześć lat temu, przeprowadziła się do swojego domu. Najpierw pole uprawne zmieniło się w ogromny trawnik z kilkoma roślinkami i drzewkami. Z każdym rokiem dochodziły now