Rok w ogrodzie

Pan Andrzej Kmieć swój kamienny ogród zaczął tworzyć 20 lat temu. Każdy kamień, niezliczone ilości ziemi, by zmienić ukształtowanie terenu, były rozsypywane własnoręcznie przez właściciela. Pan Andrzej potrafi zajmująco opowiadać o swoi