Rok w ogrodzie

Gościmy w Dysie, w dziesięcioletnim ogrodzie pana Marka i pani Moniki Więckowskich. Na początku ich przygody z ogrodnictwem dokonywali z radością niezbędnych zakupów. Ich najwyższym nabytkiem była jodła, która miała niewiele ponad metr