Rodziny Wyklętych mają głos

Ignacy Sowa, rocznik 1913, członek placówki Konspiracyjnego Wojska Polskiego we wsi Mierzyn pod Piotrkowem Trybunalskim. W czasie niemieckiej okupacji pomagał AK, m.in. organizując transporty i przekazując żywność. 
W styczniu 1946 r. wstąpił do KWP, batalionu Żniwiarka, kompanii Grabie i przyjął pseudonim Kukułka. 8 marca 1946 r. został zdekonspirowany przez jednego z mieszkańców Mierzyna, który był funkcjonariuszem UB. Przez kolejny miesiąc był torturowany w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa w Piotrkowie. 12 kwietnia 1946 r. tamtejszy Wojskowy Sąd Okręgowy, w trybie postępowania doraźnego, skazał Ignacego Sowę na karę śmierci za udział w organizacji mającej na celu obalenie obecnego Rządu i walki przeciw sojuszniczemu Państwu, Związkowi Radzieckiemu. 15 kwietnia 1946 r. rozstrzelany w piwnicach piotrkowskiego UB. 
O dziadku opowiada Justyna Piejek.