Rodziny Wyklętych mają głos

Kpt. Józef Batory, rocznik 1914, żołnierz ZWZ-AK, szef łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pochodził z rodziny rolniczej, rozpoczęte w 1937 r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przerwała wojna. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r., potem oficer łączności, a w latach 1942-1944 adiutant Komendy Obwodu AK Kolbuszowa. Jesienią 1944 r. przeniesiony do Obwodu AK Rzeszów. W 1945 r. działał w organizacji NIE, Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, w końcu WiN, jako szef łączności Okręgu Krakowskiego, a następnie Obszaru Południowego. Był stałym łącznikiem WiN-u z prymasem Hlondem. 
Aresztowany 2 grudnia 1947 r. Po trzyletnim brutalnym śledztwie prowadzonym pod bezpośrednim nadzorem NKWD, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie 14 października 1950 r. skazany na karę śmierci. Zamordowany strzałem w tył głowy 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim.