Rodziny Wyklętych mają głos

Izydor Bukowski, ps. Burza, Lew, urodził się w 1914 roku na pograniczu Północnego Mazowsza i Mazur, od 1943 r. pełnił obowiązki dowódcy drużyny w Oddziale Partyzanckim Stefana Rudzińskiego Wiktora. Rany odniesione w jednej z po