Rodziny Wyklętych mają głos

Kpr./plut. Józef Korzeniewski, ps. Osa, dowódca drużyny w 3 Brygadzie Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, ostatni przywódca Pogotowia Akcji Specjalnej NZW powiat Bielsk Podlaski. Zanim trafił do partyzantki był kilkukrotnie wywożony na roboty do Prus, z których za każdym razem uciekał. Na początku 1943 r. został przymusowo skierowany do obozu pracy tzw. Baulageru w Brańsku. Do konspiracji Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej wstąpił na początku 1944 r. Bohaterstwem wykazał się m.in. w bitwie z oddziałami NKWD i UB 17 maja 1945 r. pod Bodakami. Zginął w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach 6 listopada 1946 r. i został pochowany na cmentarzu w Klichach w pobliżu mogiły jego kolegów poległych w Bodakach. W 1996 r. rodzina dokonała ekshumacji, by zgodnie z wolą jego ojca Andrzeja pochować Osę w Brańsku. O bracie opowiada Mieczysław Korzeniewski.