Rodziny Wyklętych mają głos

Ppłk. Antoni Olechnowicz ps. Pohorecki, rocznik 1905, przedwojenny oficer zawodowy, żołnierz września 1939 r. , potem konspiracyjny komendant Wilna. W 1945 r. przeprowadził demobilizację Okręgu Wileńskiego i Okręgu Nowogródzkiego AK, przenoszą