Rodziny Wyklętych mają głos

Maksymilian Mieczysław Jarosz ps. Mirski urodził się 15 lipca 1925 roku w Piaskach. Po klęsce Polski w kampanii wrześniowej 1939 roku chciał dołączyć do struktur podziemnych. Był jeszcze za młody. W 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej. Uczestnik akcj