Rodziny Wyklętych mają głos

Maksymilian Mieczysław Jarosz ps. Mirski urodził się 15 lipca 1925 roku w Piaskach. Po klęsce Polski w kampanii wrześniowej 1939 roku chciał dołączyć do struktur podziemnych. Był jeszcze za młody. W 1942 roku wstąpił do Armii Krajowej. Uczestnik akcji „Burza”. Po wejściu Sowietów na Lubelszczyznę dołączył jako ochotnik do 11. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. Zagrożony aresztowaniem przyłączył się do oddziału Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew”. Ujawnił się w 1945 roku. Podczas wojny rodzina Jaroszów potajemnie wspomagała Żydów. Mieczysław Jarosz został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O bohaterze odcinka opowiada Anna Pankowska, córka Mieczysława Jarosza.