Rodziny Wyklętych mają głos

Kazimierz Człowiekowski, pseudonim Niemsta, urodził się 13 stycznia 1909 roku w podkrośnieńskich Białobrzegach. Wywodził się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek, Kazimierz Ignacy Człowiekowski, za udział w Powstaniu Stycz