Rodziny Wyklętych mają głos

Kazimierz Człowiekowski, pseudonim Niemsta, urodził się 13 stycznia 1909 roku w podkrośnieńskich Białobrzegach. Wywodził się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych. Jego dziadek, Kazimierz Ignacy Człowiekowski, za udział w Powstaniu Styczniowym utracił majątek Człekówka na Mazowszu i musiał uciekać do zaboru austriackiego. Kazimierz studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studiów nie ukończył. Zaangażował się w działalność polityczną, został członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Po wybuchu wojny wstępuje do Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie do Armii Krajowej. Po wkroczeniu Sowietów rozpoczyna pracę w starostwie krośnieńskim, ale za swoją postawę szybko zostaje przez nową władzę aresztowany i trafia w ręce NKWD. Sowieci wywożą go do w głąb Związku Sowieckiego, gdzie zostaje osadzony w łagrze. Po powrocie do Polski, pod koniec 1947 roku, stara się prowadzić normalne życie rodzinne. Pracuje m.in. w Krośnieńskich Hutach Szkła. Zostaje członkiem Powiatowej Rady Narodowej. Ale latem 1948 roku, po zatargu o mieszkanie, w którym mieszkał z rodziną, zostaje aresztowany. Ucieka i odtąd prowadzi życie żołnierza wyklętego. Wiosną 1954 roku, wyniku zdrady, wpada w zasadzkę, zostaje ciężko ranny i aresztowany przez UB. Umiera od odniesionych ran. Jego ciało zostało pochowane w nieznanym do dzisiaj miejscu.