Rodziny Wyklętych mają głos

Bohaterem odcinka jest Józef Olszewski, pseudonim Ryś i Tygrys, żołnierz Wyklęty. O swoim stryju mówią bratankowie – Leszek Olszewski i Jan Olszewski. Wg Piotra Kosobudzkiego miał nosić ps. „Ryś”. Od października 1945 żołnierz oddziału Eugeniusza Kokolskiego „Groźnego”, następnie w Plutonie Leśnym AK „Błyskawica”. Ujęty o7.04.1946 w gm. Dobra pow. Turek. Sądzony w trybie doraźnym, skazany 16.04.1946 na karę śmierci przez WSO w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Turku (7 wyroków śmierci). Stracony 18.04.1946 w Wielki Czwartek w lesie k. wsi Macoszyn, świadkami egzekucji byli ks. Katarzyński i dr Fordoński. Odnaleziono jego zwłoki w zbiorowej mogile w lesie k. Małoszyna pow. Turek.