Rodziny Wyklętych mają głos

Bohaterem odcinka jest major Marian Kozłowski. Urodził się w 1915 roku w Siemieniu pod Łomżą. W okresie wojennym wstąpił do partyzantki. Przed służbami komunistycznymi ukrywał się, używając czterech nazwisk. W 1947 ujawnił się. Dostał zakaz osiedlania się w rodzinnych stronach. Był inwigilowany. W 1949 roku aresztowany. Brutalnie przesłuchiwany. Został skazany i osadzony w więzieniu. Przez kolejne lata wielokrotnie zatrzymywany i nękany. O Marianie Kozłowskim opowiada Krystyna, córka majora.