Rodziny Wyklętych mają głos

Bohaterem odcinka jest Aleksander Rusin. Urodził się w 1914 roku. W 1935 roku został powołany do wojska. Służył w 24. pułku artylerii lekkiej w Jarosławiu. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Podczas wojny działał w konspiracji, walczył w oddziałach partyzanckich. W 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie, Rusin wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Nie chciał przeprowadzić rekwizycji na zlecenie rosyjskiego oficera. Został aresztowany przez NKWD. Przesłuchiwano go dwa tygodnie. Nie powrócił do domu z obawy przed kolejnym zatrzymaniem. Stanął na czele oddziału partyzanckiego. Uczestniczył w akcjach skierowanych przeciw funkcjonariuszom UB. Po ujawnieniu oddziału ponownie zszedł do podziemia. Samotnie ukrywał się przed SB. Ujawnił się dopiero w 1956 roku. O bohaterze odcinka opowiada Roman Rusin, syn.