Rodziny Wyklętych mają głos

Bohaterem odcinka jest Mieczysław Majdzik. Urodził 28 lutego 1929 w Skawinie. W czasie wojny został wywieziony na roboty do Niemiec. W 1945 r. wrócił do Polski. Został członkiem młodzieżowej Organizacji AK Polski Podziemnej. W 1949 aresztowany i skazany na 12 lat więzienia. Zwolniono go w 1955 roku. Od lat 60., co roku, w oknie swojego mieszkania na parterze urządzał wystawy upamiętniające ważne rocznice narodowe oraz sowiecką zbrodnię w Katyniu. W 1966 był organizatorem strajku w skawińskiej elektrowni, gdzie walczono o utworzenie niezależnych związków zawodowych. Po wydarzeniach w czerwcu 1976 przygotowywał pomoc dla represjonowanych robotników. Od 1977 był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie. W 1979 r. był współzałożycielem KPN. Brał udział w głodówce Podkowie Leśnej, m.in. w sprawie uwolnienia Mirosława Chojeckiego. 26 - 30 VIII 1980 uczestnik (z Franciszkiem Grabczykiem, Zygmuntem Łenykiem, Adamem Macedońskim i Stanisławem Torem) solidarnościowej głodówki w nowohuckim kościele Arka Pana, popierającej postulaty robotników strajkujących na Wybrzeżu. Inicjator powołania Solidarności w skawińskiej elektrowni. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu (organizator głodówki). W programie, historię Mieczysława Majdzika opowiada syn, Ryszard.