Rodziny Wyklętych mają głos

Bohaterem odcinka jest Jan Żurek, pseudonim „Groźny”. Urodził się 3 lipca 1923. Przed wybuchem wojny rozpoczął naukę zawodu w Warszawie, gdzie przeżył oblężenie, we wrześniu 1939 roku. Jego rodzinny Wieruszów stał się częścią III Rzeszy. W styczniu 1940 roku wyjechał na roboty do Niemiec, do pracy w gospodarstwie rolnym, w Zagłębiu Ruhry. Wyzwolony przez aliantów, trafił do brytyjskiej strefy okupacyjnej i został zakwalifikowany jako dipis – Displaced Persons. Przebywał w obozie w Wessel, a później w Wuppertalu, skąd wyjechał do Polski. Duży wpływ na podjęcie tej decyzji miała akcja propagandowa wysłanników Rządu Lubelskiego, którzy przekonywali, że mimo chwilowych wpływów sowieckich, nowa Polska będzie krajem w pełni demokratycznym. Wracając w rodzinne strony obserwował porządki, wprowadzone przez komunistów, co przekonało go do walki o wolną Polskę, zniewoloną przez Sowietów. W lutym 1946 roku wstąpił do oddziału, którym dowodził Stanisław Panek „Rudy”. Oddział rozbijał posterunki Milicji Obywatelskiej i likwidował konfidentów oraz szczególnie niebezpiecznych utrwalaczy władzy ludowej. Jan, który miał pseudonim Groźny w wielu z tych akcji uczestniczył. Został aresztowany, wraz z narzeczoną, w nocy z 17 na 18 września, w Chobaninie, po donosie konfidenta. Przeszedł ciężkie śledztwo, trwające rok i 9 miesięcy. Uniknął grożącej mu kary śmierci. 9 czerwca 1948 roku został skazany na karę 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez lat 5 oraz przepadek całego majątku na rzecz Skarbu Państwa. Większą część kary odbywał w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie zachorował na gruźlicę. Ostatecznie, orzeczeniem Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego, został zwolniony w lutym 1955 roku, po zaliczeniu siedmiu lat i dwóch miesięcy więzienia.