Rodzinny ekspres

Ostatnie, dziesiąte przykazanie Dekalogu, przypomina nam: „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”. Podczas homilii w Płocku, w 1991 roku, święty Jan Paweł II powiedział: „W IX przykazaniu dotykamy wnętrza serca ludzkiego. Pożądanie nie jest zewnętrznym uczynkiem. Pożądanie jest tym, czym żyje ludzkie serce”. W programie powiemy o tym, jak ważna jest w życiu hierarchia wartości, tak aby dobra materialne nie zasłaniały nam dóbr duchowych. Aby człowiek nie stał się niewolnikiem posiadania.