Rodzinny ekspres

„Kiedy słyszymy: nie kradnij, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka” - te słowa Jan Paweł II wypowiedział w Białymstoku w 1991 roku. W naszym cyklu poświęconym 10. Przykazaniom Bożym porozmawiamy o tym, co znaczy przykazanie „nie kradnij”.