Rodzinny ekspres

Wszyscy powołani są do świętości (KK 11) Ale jaka droga prowadzi do świętości? Czy znamy receptę na bycie świętym? Jaką ścieżką ma podążać chrześcijanin? Czym jest świętość? Na czym świętość polega? Czy świętość można sobie wypracować? Czy świętość wiąże się z ofiarą? Co to znaczy być świętym’? Co jest motorem działań świętego? Jaką rolę w drodze do świętości odgrywają przykazania? Czy mamy prawo do upadku? Czy święci byli chodzącymi aniołami?