Rodzinny ekspres

Św. Ojciec Pio powiedział modlitwa jest kluczem, który otwiera Boże Serce. W Rodzinnym ekspresie powiemy właśnie komu potrzebna jest modlitwa? Czy Panu Bogu, aby był bardziej szczęśliwy? Czy może nam samym, abyśmy się lepiej poczuli, i podnieś