Rodzinny ekspres

Pierwsza Komunia Święta to najlepsza inwestycja w dobro doczesne i wieczne dziecka. Jest wydarzeniem wyjątkowym. Ma swoją szczególną oprawę liturgiczną, a i starania rodziców mobilizowane są na długo wcześniej. Święty Jan Paweł II podcz