Rodzinny ekspres

Dziś w programie porozmawiamy o tym, czy dla nas, dzisiejszych chrześcijan, prawda o Zmartwychwstaniu stanowi rzeczywiście centrum naszego życia? Czy my jesteśmy ludźmi Zmartwychwstania? Czy głosimy tę prawdę z radością naszym życiem innym? Bo przecież Jezus pokonał śmierć, a Zmartwychwstanie jest największą tajemnicą wiary chrześcijańskiej. Czy zdajemy sobie sprawę, że Jezus jest światłem w mroku, światłem pokazującym, że dobro ostatecznie zwycięży, a On będzie z nami po ostatnie dni? Jak mamy, cytując Papieża Franciszka, wyjść z grobów naszego życia?