Rodzinny ekspres

W programie o chrześcijańskim sensie cierpienia i o tym, co
się z nim wiąże. Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, i co z
cierpieniem zrobić? Bo przecież Bóg, stwarza rzeczy bardzo dobre. –Bóg jest miłością i nie stworzył cierpienia. Jednak je dopuszcza, podobnie jak dopuszcza grzech – mówi ksiądz Waldemar Wesołowski. Dzieje się tak dlatego, że szanuje wolność człowieka. A na ile w oparciu o wiarę można rozwiązać cierpienie, czy złagodzić ból.