Rodzinny ekspres

W programie o chrześcijańskim sensie cierpienia i o tym, co się z nim wiąże. Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, i co z cierpieniem zrobić? Bo przecież Bóg, stwarza rzeczy bardzo dobre. –Bóg jest miłością i nie stworzył cier