Rodzinny ekspres

– Rodzice słowem i przykładem życia są pierwszymi katechetami swoich dzieci – mówił Ojciec Świety Jan Paweł II. Jaką rolę w Kościele spełniają rodzice? Co należy do ich zadań, czego oczekuje od nich Kościół, Wspólnota