Rodzinny ekspres

– Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi – to słowa kard. Stefana Wyszyńskiego. Ich war