Rodzinny ekspres

Czym są rekolekcje w życiu człowieka? Czy jest to czas na głębsze poznanie Boga? A może także czas na głębsze poznanie siebie? Dlaczego warto spróbować wziąć udział w rekolekcjach? W czym one nam pomagają? Powiemy o tym, co możemy zyskać i cze