Rodzinny ekspres

W programie rozmawiamy o amuletach, nieprzemyślanym przyzwyczajaniu dzieci do magii, horoskopów i zabaw Halloween. Demonolog ks. dr Aleksander Posacki SJ, twierdzi, że uczestniczący w takich zabawach człowiek, naraża siebie na realne niebezpie