Rodzinny ekspres

100 LAT LASEK - Już w listopadzie, kilka dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości s. Róża Czacka uzyskała zgodę ówczesnego Prymasa, arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego na przyjmowanie kandydatek do nowego zgromadzenia – Zgroma