Rodzinny ekspres

100 LAT LASEK - Już w listopadzie, kilka dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości s. Róża Czacka uzyskała zgodę ówczesnego Prymasa, arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego na przyjmowanie kandydatek do nowego zgromadzenia – Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zgromadzenie stało się podporą kadrową Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zarówno w jego warszawskich placówkach, jak i w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. W programie powiemy o znaczeniu i roli Zgromadzenia, które swój jubileusz ma ściśle związany z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, bo pierwszego powstałego w wolnej Polsce oraz zgromadzenia, które ma istotny wpływ na życie wielu rodzin osób ociemniałych i niedowidzących.