Rodzinny ekspres

Rodziny FDNT (Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia) – żywy pomnik nauczania świętego Jana Pawła II w naszym programie w przeddzień Dnia Papieskiego, którego hasłem jest promieniowanie ojcostwa. Porozmawiamy o tym, jak Fundacja Dzieło Noweg