Rodzinny ekspres

Jak uwrażliwić dziecko na los innych? W programie powiemy o tym, jak ta wrażliwość i świadomość powinna być realizowana w rodzinie. Jak ważne jest także słuchanie tego, co dziecko mówi, jak wyraża się o swoich kolegach, koleżankach z klasy, czy podwórka. Czy nimi nie gardzi, czy się z nich nie wyśmiewa? Powiemy także, jakie powinniśmy w tym aspekcie spełniać uczynki miłosierdzia? Jak uświadamiać, że każde dziecko, każdy z nas może być Małym Misjonarzem Jezusa. A przecież nie muszą to być wielkie dzieła.