Rodzinny ekspres

Różaniec Rodziców, to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca, w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną