Rodzinny ekspres

Różaniec Rodziców, to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca, w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec. Co dzięki tej modlitwie możemy zyskać? Dajemy dzieciom najpiękniejszy prezent – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży. A także pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę. To także rozwój naszej osobistej modlitwy, a także okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. Różaniec Rodziców powstał bardzo spontanicznie wśród rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci. Inicjatywa powstania róży różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci, powstała podczas rekolekcji wspólnoty Marana Tha z Gdańska w dniu 8 września 2001.