Rodzinny ekspres

W programie porozmawiamy o skutkach picia alkoholu w ciąży. O sposobach, jak uniknąć okazjonalnego, czy nałogowego picia. Powiemy, gdzie szukać pomocy. W Polsce z FAS rodzi się co roku ok. tysiąca dzieci. Ale 9 - 10 razy częściej występują inne wady i zaburzenia związane z piciem alkoholu w ciąży. Syndrom FAS został wykryty we Francji w latach 60. Światowy Dzień FAS przypada zawsze 9 września i rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.09 – dziewiątki symbolizują ciążę.