Rodzinny ekspres

Jak dobrze wychowywać? Zasadnicze znaczenie ma styl wychowania i panująca w domu atmosfera. Podstawową potrzebą dziecka jest doświadczenie bezpieczeństwa i pewności. Bez zaspokojenia tej potrzeby w dzieciństwie dorosły człowiek nie jest w stanie dobr