Rodzinny ekspres

W programie o Akcji Katolickiej. Jest ogólnopolskim stowarzyszeniem świeckich w Kościele, postępujących według reguły: poznać - ocenić działać. To jedna z najbardziej znanych w Kościele, w Polsce, forma apostolstwa świeckich. Do jej zadań należy angażowanie się w życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne, aby wszystkie te sfery przenikać wartościami ewangelicznymi oraz bronić wiary i moralności. Jest to zarazem odpowiedź na współczesne trendy sekularyzacji.
Akcja Katolicka istnieje już od początków XX wieku, a powołał ją w 1905 roku Pius X, jako stowarzyszenie świeckich katolików zaangażowanych we współpracy z hierarchią Kościoła w misję apostolską. Istnieje we wszystkich polskich diecezjach. Liczbę jej członków szacuje się na 30 tysięcy osób.