Rodzinny ekspres

1938, początek Ruchu Duchowości Małżeńskiej, czyli Equipes Notre - Dame. Cztery młode małżeństwa czują, że w ich miłości jest jakaś głębia. Chcą ją przeżywać w świetle wiary, odnaleźć w niej Boga. Proszą kapłana Henri Caffarela, by pomógł im w