Rodzinny ekspres

Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, której celem jest spotykanie i naśladowanie Chrystusa w pracy, w życiu rodzinnym i w innych codziennych zajęciach, czyli realizacja jego ewangelizacyjnej misji oraz rozpowszechnianie świadomości