Rodzinny ekspres

Ruch Nowe Rodziny powstał w 1967 r. Jest częścią Ruchu Focolari, który tworzy wielką, obecną na całym świecie rodzinę gromadzącą rodziny, które pragną żyć duchowością jedności i wnosić w świat rodziny wartości promujące powszechną bliskość w chrystusowej miłości. Proponuje formację małżeństw i dzieci, a także narzeczonych. Angażuje się na rzecz promocji kultury i polityki prorodzinnej, poprzez spotkania i publikacje oraz współpracę z wieloma instytucjami wychowawczymi.