Rodzinny ekspres

Czy są wakacje od Pana Boga? Czy Pan Bóg jedzie z rodziną na wakacje? Czy nie zostawiamy Go czasami w domu? Jako chrześcijanie nie mamy wakacji od Boga, jak również Bóg nie robi sobie wakacji od nas, ale ten czas to wielki dar, który nam dał Bóg po to, abyśmy zbliżyli się do Niego. Pan Jezus podczas swojej służby na ziemi nie brał urlopu, ale widzimy, że zawsze znajdował czas na relację w modlitwie ze swoim Ojcem, również tego nauczał swoich uczniów. Jak my powinniśmy się przygotować na wakacje z Panem Bogiem?