Rodzinny ekspres

Czym jest patriotyzm? Najprostsza definicja mówi, że jest miłością ojczyzny. Katechizm Kościoła Katolickiego nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości”. I właśnie o patriotyzmie, o jego chrześcijańskim kształcie powiemy w programie Rodzinny ekspres.