Rodzinny ekspres

Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go nad głową i powiedział: Oto najwspanialszy skarb Watykanu! I właśnie o modlitwie różańcowej porozmawiamy i po