Rodzinny ekspres

Święty Jan Paweł II w Encyklice „Evangelium vitae” napisał, że podstawowym zadaniem chrześcijanina jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym