Rodzinny ekspres

Święty Jan Paweł II w Encyklice „Evangelium vitae” napisał, że podstawowym zadaniem chrześcijanina jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. I o tym właśnie w programie. Poza tym o tym, jakim darem i wartością jest ludzkie życie? Jak szeroki jest wachlarz problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia?