Rodzinny ekspres

Dzieci uczą się wszystkiego szybciej niż dorośli. Częściej i szybciej popadają także w uzależnienia. Badania pokazują, że zwykle około dwunastego roku życia mają pierwszy kontakt z alkoholem. Skąd się bierze problem alkoholowy wśród dzieci i n