Rodzinny ekspres

W Kościele katolickim 25. marca obchodzona jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia wspomina się przyjście archanioła Gabriela do Maryi, by zwiastować Jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie Syna Bożego. W Polsce od 25 lat obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I właśnie o świętości życia porozmawiamy w programie.

Dzień Świętości Życia powstał w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” („Ewangelia Życia”) z 1995 roku papież wskazał na konieczność „budzenia w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.