Rodzinny ekspres

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pielgrzymowania do naszej Ojczyzny w 1991 roku w homilii wygłoszonej w Lubaczowie na temat trzeciego przykazania Bożego nauczał: „Niedziela, dzień Chrystusowego zmartwychwstania, jest dla nas, kt&oacut