Rodzinny ekspres

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pielgrzymowania do naszej Ojczyzny w 1991 roku w homilii wygłoszonej w Lubaczowie na temat trzeciego przykazania Bożego nauczał: „Niedziela, dzień Chrystusowego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Niego, dniem szczególnie świętym”. Co my, katolicy, robimy ze swoją niedzielą? Jak ją świętujemy? Jak ją świętuje każda chrześcijańska rodzina? Dlaczego co tydzień musimy chodzić do kościoła? Czemu Kościół obwarowuje niedzielną Mszę sankcją grzechu śmiertelnego? Czy nie mogę pomodlić się w domu? Przecież księża sami nauczają, że Bóg jest wszędzie. O tym jak ważne jest świętowanie niedzieli w naszych rodzinach porozmawiamy w programie.