Rodzinny ekspres

„Pokój to konieczna droga rozwoju dla naszego zglobalizowanego świata” – to słowa papieża Franciszka, który zachęca do modlitwy o dar pokoju. Ojciec Święty podkreśla: „Uczmy się mówić codziennie – Pa