Rodzinny ekspres

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. I trwa do Niedzieli Zmartwychwstania, czyli do Niedzieli Wielkanocnej. W te dni wspominane są najważniejsze wydarzenia z chrześcijańskiej historii Kościoła. Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, które zmieniły bieg całej ludzkości i otworzyły perspektywę tworzenia nowej cywilizacji, cywilizacji miłości, niespotykanej dotychczas w historii. W naszym programie skoncentrujemy się na symbolice, znaczeniu tych wydarzeń i na wypowiedzianych słowach Jezusa. Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawiązują do Paschy - największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha, w jidysz Pajsoch, w tłumaczeniu na język polski oznacza przejście w tradycji katolickiej odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.