Rodzinny ekspres

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. I trwa do Niedzieli Zmartwychwstania, czyli do Niedzieli Wielkanocnej. W te dni wspominane są najważnie