Rodzinny ekspres

„Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach Ważne jest, by zrozumieć, jak się czują, czego doświadczają, jakie pragnienia mają w sercu” – to słowa papieża Franciszka, które są parafrazą słów Jezusa: „ubogich zawsze macie u siebie”. Adwent to szczególny czas pomagania i dobroczynności. Jak skutecznie nieść pomoc osobom znajdującym się w różnego rodzaju życiowych kryzysach?