Rodzinny ekspres

„Potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm, otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka innych ludzi i inne narody” – to słowa polskich biskupów zawarte w dokumencie „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. W kontekście zbliżającego się Święta Niepodległości porozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać patriotyzm z perspektywy chrześcijanina.