Rodzinny ekspres

„Potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm, otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy