Rodzinny ekspres

Uroczystość Wszystkich Świętych jest wielkim odświeżaniem pamięci – i właśnie o odświeżaniu naszej pamięci porozmawiamy w programie. Powiemy także o tym, czym jest święto Wszystkich Świętych, i jaką rolę w naszym życiu odgrywa, bądź powinien od